Lotti Eklöf 

Psykoterapi och handledning Norrköping

OM MIG

Jag, Lotti Eklöf har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag är legitimerad psykoterapeut och utbildad i psykodynamisk gruppsykoterapi, Leg. arbetsterapeut, fil. mag. Musikterapeut, lärar- och handledarutbildad, certifierad EMDR-terapeut och utbildad i klinisk hypnos. 

Jag har gått Karolinska institutets kurs i mentaliseringsbaserad terapi, MBT. 

Jag har gått utbildning i kronisk traumatisering och dissociation - fasorienterad behandling i praktiken. Lärare: Suzette Boon. PhD, som är klinisk psykolog och psykoterapeut vid Trauma Center of Alatrecht, Zeist, i Nederländerna.   

Jag har också deltagit i Anna Gerges utbildning: klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter för legitimerade psykoterapeuter.

Jag har gått olika kurser i bland annat grundkurs i uttryckande konstterapi, symbolisering, kurser i dansterapi, bildterapi, stresshantering (kroppsorienterad psykoterapi, Bodynamic) och att använda rösten som uttrycksmedel.

 

Jag har många års erfarenhet av vuxenpsykiatri och är väl förtrogen med de flesta förekommande psykiatriska problem och besvär. Mitt arbete är inriktat på samtalsterapi, individuell- och parterapi, kreativt gestaltande terapi, EMDR-terapi, klinisk hypnos, stresshantering och handledning.  Alla åldrar år välkomna. 

I boken: "Psykoterapi som hjälper, metoder för vården", Anna Gerge redaktör, Insidan, 2015, har jag skrivit ett kapitel om hur metoder som musik- och bildterapi kan bidra till att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.