Lotti Eklöf 

Psykoterapi och handledning Norrköping

MINA TJÄNSTER

Jag erbjuder samtal,  psykoterapi och handledning, med möjlighet till anpassade metoder utifrån dina egna önskemål och behov. Jag integrerar psykodynamisk teori med upplevelsebara metoder såsom musikalisk gestaltning, musiklyssning, visualisering, bild och rörelse. Jag arbetar också med EMDR för känslostabilisering,  ångestreducering och traumabearbetning. EMDR, Eye Movement Desensitization and reprocessing är inriktat på att arbeta igenom och lösa upp plågsamma livshändelser. Kreativt gestaltande psykoterapi kan vara till hjälp för att öka förståelsen av vad som på ett omedvetet plan påverkar våra känslor, tankar och handlingar, att på djupet komma åt förborgade minnen, känslor och konflikter.

Jag arbetar mot privatpersoner, par och grupper. Alla åldrar är välkomna.

Hos mig kan du bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor i en lugn och trivsam miljö. Du bearbetar dina tankar tillsammans med någon som lyssnar och förstår hur det kan vara. Målet är att ge dig redskap för att kunna förstärka dina unika resurser.

Att gå i psykoterapi är att öppna upp för en dialog med en annan människa. Att tala  om sitt liv i ett genuint möte ger impulser till inre förändring.  I det psykoterapeutiska arbete är man intresserad av att förstå bakomliggande faktorer till varje individs situation, framförallt hur tidiga relationer och händelser bidragit till individens lidande. Ett viktigt syfte med psykoterapi är återknytandet av kontakten med ditt kreativa själv, känslan av att vara fri, känslan av liv och livets flöde, känslornas fria uttryckssätt och skapande glädje.

Du kan få hjälp med allmän oro, stress, ångest, depression, PTSD, livskriser, trauman, dissociativa problem eller annat som tynger dig. Till mig kan du komma om du ska gå i utbildningsterapi, om du har relationsproblem eller om du  vill möta dig själv och dina kreativa sidor, om du vill  möjliggöra bearbetning på ickeverbal nivå, eller om du vill komma i kontakt med dina känslor.

Klinisk hypnos är en metod som används för att komma åt känslor och minnen på djupet. Hypnos är ett djupt avslappningstillstånd som gör att du skärper fokus på ditt inre och som ger tillgång till mer implicit bearbetning. Hypnos kan vara till stor hjälp vid bearbetning av trauman och vara ett redskap i arbete med dissociativa störningar för att öka kommunikationen i det inre och arbeta mot integration av ett splittrat jag

Att lyssna på speciellt utvald musik i avslappnat tillstånd kan stimulera till egna inre bilder och symboler, minnen, känslor och erfarenheter. Musiken förstärker symboliseringsprocessen och man skapar sina egna imaginationer/föreställningar. 


Ibland räcker det med några enstaka samtal för att livet ska kännas hanterbart igen, i andra situationer behövs en längre psykoterapeutisk kontakt.


En session varar 45 minuter och kostar för privatpersoner 1100:-.  Kostnad för företag och handledning enligt överenskommelse. 

Om du lämnar återbud till bokat besök senare än kl. 18.00 dagen innan, eller uteblir från besöket, debiteras detta. 

Betalning för första samtalet swishar du. Om du väljer att fortsätta får du fakturera i slutet av varje månad för dina besök den månaden, via mejl.

 bg 5669-3450.  Företaget innehar F-skatt sedel. organisationsnummer: 5407032027 


Besökslokal : Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com, www.kreativitetochhalsa.se

Du går in i B ingången på Klingsbergsgatan 42. Du får dörrkoden av mig när du bokar ditt första besök.  Inne i trapphuset går du sen ner för trappan mot källardörren. Ring på klockan så öppnar jag.
LÄS GÄRNA VIDARE :

Föreningen EMDR Sverige

Psykoterapicentrum

Sveriges akademiska musikterapeuter SAM

ESTD European Society for Trauma and Dissociation

Hypnosterapi

Kontakta mig gärna för mer information!