Lotti Eklöf 

Psykoterapi och handledning Norrköping


VÄLKOMMEN TILL leg. psykoterapeut Lotti Eklöf i Norrköping

Hos mig får du ett  personligt bemötande och hjälp med dina svårigheter. Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi,  EMDR terapi/behandling, hypnos, kreativt gestaltande terapi, kris- och traumaterapi, stresshantering, avslappning  och handledning.


 Använd  kontaktformuläret och beskriv din situation. Jag svarar alltid så fort jag kan.


 

 
Jag Lotti Eklöf är leg. psykoterapeut (gruppanalys) med psykodynamisk inriktning och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, personlig utveckling  och erbjuder personligt anpassade  metoder. Jag har lång erfarenhet av och kunskap kring terapi vid komplexa trauman och dissociativa störningar.

Jag är  fil. mag. musikterapeut, handledar- och lärarutbildad, leg. arbetsterapeut, utbildad i klinisk hypnos och certifierad EMDR terapeut.

 






Samtalet är utgångspunkten, men vid behov eller önskemål används  mycket verksamma, kreativa metoder där både musikterapi bildskapande och rörelse kan ingå. 

Har du varit med om en svår händelse, livssituation, kris, trauma eller har PTSD kan EMDR terapi och klinisk hypnos vara verksamma metoder. Du kan även  få hjälp med stresshantering.


Har du drabbats av depression eller ångest?

Vill du göra något åt din livssituation?

Vill du bearbeta en svårt händelse?

Vill du få tillbaka glädje och  livslust?

Hos mig  får du bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor i en lugn och trivsam miljö. Du får arbeta med det som tynger dig och det du behöver komma till rätta med.

Att tala om sitt liv i ett genuint möte ger impulser till inre och yttre förändring. Problem kan bli klarare, självkännedom och livsglädje öka.