Välkommen till Lotti Eklöf, leg. psykoterapeut och handledare i Norrköping.

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut,
utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut,
fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut

  • Har du förlorat tron på livet?

  • Känner du dig ledsen eller deprimerad?

  • Sviktar självkänslan?

  • Har du upplevt en svår händelse eller hamnat i kris?

  • Är du stressad och frustrerad?

  • Har du förlorat din livslust och dina kreativa sidor?

  • Har du och din partner problem i er relation?

Det finns hjälp att få!

Jar är leg. psykoterapeut. Mitt arbete är inriktat på samtalsterapi, kreativt gestaltande terapi, EMDR-terapi, klinisk hypnos, stresshantering och handledning. Jag arbetar framförallt med relationsproblem, komplexa trauman och dissociation. Alla åldrar är välkomna.

Hos mig kan du bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor, med hjälp av en kompetent terapeut med många års erfarenhet, i en lugn och trivsam miljö.

Du får arbeta med det som tynger dig och det du behöver komma till rätta med. Du bearbetar dina tankar tillsammans med någon som lyssnar och förstår hur det kan vara. Målet är att ge dig redskap för att kunna förstärka dina unika resurser.

Ibland räcker det med några enstaka samtal för att livet ska kännas hanterbart igen, i andra situationer behövs en längre psykoterapeutisk kontakt.

En session varar 45 minuter och kostar för privatpersoner 950:-

Kostnad för företag enligt överenskommelse.

Om du lämnar återbud till ett bokat besök senare än 18.00 dagen innan, eller utblir från besöket, debiteras detta.

Jag fakturerar via mejl, annars swish om mejl saknas.


Ny bok 2015: Psykoterapi som hjälper, metoder för vården
Anna Gerge redaktör, Insidan

Läs mitt kapitel i boken: Hur metoder som musik- och bildterapi kan bidra till att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Företaget innehar F-skatt sedel,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450