Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut, utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut, fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad, leg. arbetsterapeut, utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut

OM MIG SJÄLV

Jag heter Lotti Eklöf   och har lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete, traumabehandling, EMDR, hypnos, musikterapi  och handledning inom både vuxenpsykiatri och i privat regi.  

Jag är Leg. Psykoterapeut, utbildad i psykodynamisk gruppsykoterapi,
Leg. Arbetsterapeut
,
fil. mag. Musikterapeut
,
lärar- och handledarutbildad,
certifierad EMDR-terapeut och utbildad i klinisk hypnos.

Jag har gått Karolinska institutets kurs i mentaliseringsbaserad terapi, MBT.

2014-15 gick jag utbildning i Kronisk traumatisering och dissociation - fasorienterad behandling i praktiken. Lärare: Suzette Boon. PhD, är klinisk psykolog och psykoterapeut vid Trauma Center of Alatrecht, Zeist, i Nederländerna.

Jag har deltagit i Anna Gerge, Insidans utbildning: Klinisk hypnos i arbete med komplext traumatiserade patienter med dissociativ problematik för legitimerade psykoterapeuter. www.hypnosterapi.nu/


Ny bok 2015: Psykoterapi som hjälper, metoder för vården
Anna Gerge redaktör, Insidan

Läs mitt kapitel i boken:

Hur metoder som musik- och bildterapi kan bidra till att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.


Förutom dessa utbildningar har jag gått flera kurser i bl.a. uttryckande konst terapi, symbolisering, kurser i dansterapi, bildterapi, stresshantering (kroppsorienterad psykoterapi, Bodynamic) och rösten som uttrycksmedel.

Jag har många års erfarenhet av vuxenpsykiatri och är väl förtrogen med de flesta förekommande psykiatriska problem och besvär.

Jag anlitas som lärare på musikterapeututbildningen på Kungliga Musikhögskolan i Stockhkolm.

Jag tror att människor idag behöver uppleva mer av kreativitet och lust i sina liv, samt ge sig tid till eftertanke och reflektion.

Det är min önskan att kunna erbjuda detta till dig som vill ta hand om dig själv och vårda din hälsa.

Länkar:

Föreningen EMDR Sverige

RPC- Riksföreningen PsykoterapiCentrum 

Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling

Förbundet för Musikterapi i Sverige

Akademikerförbundet SSR 

SAM Sveriges akademiska musikterapeuter

www.ESTD.org


Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450