Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut,
fil. mag. musikterapeut
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut,
utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut

LE KREATIVITET OCH HÄLSA

Jag arbetar mot privatpersoner, par, grupper.

Mitt mål är att skapa goda relationer och bra möten mellan människor. Det mesta som sker i livet, sker mellan oss människor. Genom att lyssna och kommunicera kan stora saker ske i alla relationer. Jag kan bidra med att få samtal som stannat av att börja leva igen.

Jag hjälper dig att komma vidare i livet.

Jag erbjuder psykodynamisk psykoterapi, individuella samtal, parsamtal, ungdomsterapi, utbildningsterapi, kreativt gestaltande metod, musikterapi, Kristerapi, EMDR behandling, hypnosterapi, stresshantering, arbetsplatsrelaterade uppdrag: handledning, konsultationer.

Du är välkommen att prova på innan du bestämmer dig för att påbörja psykoterapi.

Jag kommer ut och föreläser och har workshops vid önskemål.

Psykoterapi är något för dig som:

Vill öka din självförståelse och lära något nytt om dig själv
Vill bearbeta och läka en svår livssituation.
Vill komma i kontakt med dina känslor.
Känner att livet är svårt eller inte känns menigsfullt.
Har drabbats av depression eller ångest.
Vill förändra och göra något åt din livssituation.

Kreativa metoder/Musikterapi är speciellt lämpligt för dig som:

Vill hitta tillbaka till glädjen och lusten i livet.
Vill möta dig själv och dina kreativa sidor.
Behöver egen "påfyllnad" av något kreativt för att trivas bättre med dig själv och med andra.
Har svårt att uttrycka dig i ord och kanske har något funktionshinder.


Socialstyrelsen rekommenderar musikterapi till personer som har svårt att tillgodogöra sig verbal terapi, exempelvis personer med psykosdiagnoser framförallt schizofreni.

EMDR behandling

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, är en psykoterapeutisk metod för att behandla traumatiska minnen. Om den normala läkningsprocessen kommer ur balans efter en överväldigande händelse, blir den störande händelsen obearbetad. EMDR kan då underlätta läkningen.

Klinisk hypnos

Hypnos bidrar till ökad inre vakenhetsgrad, ett tillstånd av förhöjd förmåga att lyssna på vad kroppen och sinnet berättar i känslor, bilder och symboler. Klinisk hypnos innebär ett tillstånd som öppnar för andra möjligheter av lärande, förändring och ökad återhämtningsförmåga.

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450