Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, kurser, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut,
fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut, utbildad i klinisk hypnos certifierad EMDR terapeut

KREATIVT GESTALTANDE METOD I PSYKOTERAPI

Kreativ gestaltande psykoterapi är verksam metod vid kriser och trauman, stress och personlig utveckling.

Kreativt/konstnärligt gestaltande metod är värdefullt i psykoterapeutiskt arbete. Den skapande terapiformen bidrar till positiv förändring och integration. Att uttrycka sig konstnärligt/kreativt ger oss möjlighet att visa vilka vi är och var vi står på en nivå djupare än orden. I psykoterapi kan detta hjälpa människor att överkomma blockeringar, smärtsamma upplevelser och kvarstående
psykisk traumatisering.

Att beskriva inre upplevelser och tillstånd med ord, kan ofta vara svårt. Kreativt gestaltande psykoterapi kan vara till hjälp för att öka förståelsen av vad som på ett omedvetet plan påverkar våra känslor, tankar och handlingar, att på djupet komma åt förborgade minnen, känslor och konflikter. Metoden har visat sig särskilt användbar vid kriser, traumatiska händelser samt psykosomatiska besvär.

Mycket av den moderna forskningen stödjer det verksamma med kreativa metoder i psykoterapi.

Symboler

Symbolvärlden kommer till uttryck i våra gamla berättelser, myter, ritualer och numera också i rollspel, filmer, videos och dataspel. Symboler kan hjälpa oss att läka gamla sår och hitta nya utvecklingsvägar, finna vårt sanna jag, bli hela och känna mening med livet. I kreativt gestalatande metoder är symboler verksamma redskap i det terapeutiska arbetet.


Inre resor/visualisering med musik

Musik ger näring till själen. Själen tänker aldrig utan en bild.

Vi har en rad tidiga minnen inom oss som har formats som bilder utan ord. Minnen från barndomens första år, innan barnet har tillgång språkliga redskap att förmedla sina tankar och känslor i ord. I musiklyssning arbetar man med de inre bilder, känslor, minnen och kroppsförnimmelser som väcks av att lyssna på speciellt utvald musik i ett avslappnat tillstånd. Man öppnar nya kanaler, på ett angenämt sätt, till omedvetna skikt i personligheten. Du släpper det dagliga här och nu och går in i ett gränsland och börjar drömma till musik. I detta tillstånd kan du möta ditt undermedvetna, platser där konflikter, rädslor, aggressioner, sorg, glädjeämnen o s v kan ligga inkapslade.

Musik förstärker symboliseringsprocessen och man skapar sina egna imaginationer/inre föreställningar. Den inre föreställningen för upp det omedvetna innehållet till ytan så att du kan föra en dialog med ditt inre och hantera problem och känslor som annars är förborgade.

Läs mer om musik och visualisering här


Bild-musik-rörelse

I bildskapande formulera du dina upplevelser i en bild, där det egna personliga uttrycket i bilden och dess innehåll är betydelsefullt. När man målar fokuserar man på bilden och får distans till sig själv. Bilden som uttrycksmedel är symbolisk, mångtydig och komplex. Den speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre värld. I bild förmedlar vi vår personliga historia, men också stundens känsla. Efter en musikupplevelse, rörelse eller ett samtal känns det ofta skönt att fortsätta uttrycka sig genom att måla. En bild kan också vara utgångspunkt till en musikalisk improvisation.

Läs mer om musikterapi här

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress :Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450