Välkommen till Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut och handledare i Norrköping

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut, musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad, leg. arbetsterapeut, utbildad i klinisk hypnos och certifierad EMDR terapeut

HANDLEDNING

Jag erbjuder handledning till arbetsgrupper och enskilda. De flesta behöver stöd och avlastning i sitt arbete, för att orka med det ofta hårda och krävande arbetsklimatet. Arbetar man med människor behövs eget utrymme för eftertanke och reflektion, förstå processer mellan klienter och personal, samt inom grupper och organisationer. Även andra arbetsgrupper kan behöva handledning.

Jag kommer till arbetsplatsen när det är mest lämpligt och tar emot i min egen lokal för dem som hellre vill det. Vi planerar tillsammans hur ofta , var och hur länge vi ska ses.

Handledning bidrar till att utveckla professionella kompetenser och färdigheter, att för personal/terapetuer få känslomässig avlastning, skydd mot utmattning samt få praktiskt stöd och hjälp.

Jag vänder mig till alla som vill ha handledning, förslagsvis:

  • vårdpersonal

  • arbetsgrupper

  • musikterapeuter

  • lärare

  • chefer

  • psykoterapeuter

  • personer och grupper som vill utvecklas

GRUPPHANDLEDNING
har speciella kvaliteter som är värdefulla bland annat i syfte att förstå grupprocesser och att känna samhörighet från kollegor. Grupphandledning kan också vara en tillgång eftersom medlemmarna ofta har olika erfarenhet och teoretisk bakgrund. Detta gör handledningen till en plats där man kan dela erfarenhter och lära av varandra, både teoretiskt och praktiskt.


HANDLEDNING FÖR MUSIKTERAPEUTER
Som musikterapeut måste man kunna förstå processer, arbeta igenom teman och frågeställningar, observera gruppdynamiska processer på ett annorlunda sätt än enbart verbala terapier.Musikterapeuten måste veta när hon ska använda ord och när hon ska använda musik. I musikterapihandledning kan dessa aspekter utforskas och utvecklas.

Handledning kan ses som ett forum där nya ideer och personlig tillväxt kan florera, samtidigt som kunskap och erfarenhet kan främjas. En balans måste finnas mellan utveckling av musikterapeutens musikaliska intuition och stödjande av den intellektuella förståelsen av den terapeutiska processen på verbal nivå.


Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450