Välkommen till Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut och handledare i Norrköping

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut,
fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut,
utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut

ARBETSPLATSRELATERADE UPPDRAG

Jag arbetar med arbetsgrupper. Mitt mål är att skapa goda relationer och bra möten mellan människor. Det mesta som sker i livet, sker mellan oss människor. Allt vi gör tillsammans fyller en funktion. Genom att lyssna och kommunicera kan stora saker ske i alla relationer. Jag kan bidra med att få samtal som stannar av att börja leva igen. Jag hjälper dig och din arbetsgrupp att komma vidare i livet.

Min teoretiska bakgrund är gruppanalys. Det är i mötet med andra, i alla våra grupper, som vår verklighetsuppfattning skapas, bestäms och förändras. Gruppanalysen har sina rötter i flera olika dicipliner, till exempel psykoanalytisk teori, sociologi, informations- och kommunikationsteori och kulturantropologi. Gruppanalysen ser individen mot bakgrund av delaktighet i ett samhälle och i ett historiskt sammanhang.

Gruppanalysen är tillämpbar inom organisationer som uppfattar att det finns samarbetsproblem; inom och mellan olika enheter och grupperingar och till organisationen som helhet. Ett gruppanalysiskt arbetssätt kan i dessa fall hjälpa till att förstå och förändra föreställningar och kommunikationsmönster - medvetna och omedvetna - som hindrar utvecklingen av en bättre samarbetskultur.

Utifrån ett gruppanalystiskt perspektiv är ledarskap en väsentlig del, av en grupps process och samarbetsförmåga. Ledarskap är aldrig en persons verk i en grupp. Alla deltagare leder gruppen, mot målet eller mot villovägar. Gruppanalysen uppfattar ledarskapet som en interpersonell och interaktiv process i en grupp eller organisation. För att en grupp ska kunna utvecklas behöver man arbeta med både gruppen och dess formella ledare.

Vid behov använder jag kreativa metoder.
Detta kan underlätta för arbetsgrupper att
-synliggöra kommunikationsmönster,
-hitta gemenskap och leklust
-fungera bättre tillsammans.

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450