Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut, musikterapeut,
handledar-och lärarutbildad, leg. arbetsterapeut,
certifierad EMDR terapeut, utbildad i klinisk hypnos

AKTUELLT


Ny bok 2015: Psykoterapi som hjälper, metoder för vården
Anna Gerge redaktör, Insidan

Läs mitt kapitel i boken: Hur metoder som musik- och bildterapi kan bidra till att lugna och reglera för att möjliggöra bearbetning.

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450